გუნდური მუშაობა

გუნდური მუშაობა

ტრენინგის მიზანია მსმენელებმა განივითარონ გუნდური მუშაობისთვის საჭირო უნარ-ჩვევები. კურსის  დასრულების შემდეგ მსმენელები შეძლებენ მიღებული ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენებას

კურსის თემატიკა:

  • პროექტის სასიცოცხლო ციკლი/ფაზები/პროექტის ინიცირება
  • Scope statement და სამუშაოს დანაწილების სტრუქტურა
  • დროის განრიგი
  • კომუნიკაციის დაგეგმვა
  • გუნდური მუშაობა და მისი ელემენტები

 

ტრენერი

ნინო წულაია

თანამშრომლობს როგორც ქართულ, ასევე საერთაშორისო ორგანიზაციებთან. ის თანაბრად ფლობს ინგლისურ და ქართულ ენას. შესაბამისად, ტრენინგის საჭიროებიდან გამომდინარე, შეუძლია კურსს წარუძღვეს   ინგლისურ ენაზე. არის ორგანიზაცია ახალგაზრდული სივრცის დამფუძნებელი და ხელმძღვანელი. ასევე, დემოკრატიული ცვლილებების ინსტიტუტის თანადამფუძნებლი და ხელმძღვანელი. გავლილი აქვს საერთაშორისო პროგრამები და სწავლება.

date
დასაწყისი
2016.09.01
duration
ხანგრძლივობა
10 დღე
institution
დაწესებულება
level
ხარისხი
places
თავისუფალი ადგილი
0
რეგისტრაცია

გააზიარეთ

გადახდა