ძიება

  • საქმიანი გარიგება თუ შეთანხმება წარმატებული მოლაპარაკების შედეგია.თუ გსურთ გაეცნოთ მოლაპარაკების წარმოების ეფექტურ მეთოდებს, აიმაღლოთ თავდაჯერებულობა და შესძლოთ დაარწმუნოთ თანამოსაუბრეები,  დაესწარით ტრენინგს

  • ტრენინგის მიზანია მსმენელებმა განივითარონ გუნდური მუშაობისთვის საჭირო უნარ-ჩვევები. კურსის  დასრულების შემდეგ მსმენელები შეძლებენ მიღებული ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენებას

  • დრო ერთ-ერთი ყველაზე ძვირფასი რესურსია, რომელსაც ორგანიზაციის თანამშრომელი განკარგავს. ყოველთვის შესაძლებელია მისია უფრო ეფექტური გადანაწილება. ტრენინგის მიზანია მსმენელი მინიმალურ დროში დაეუფლოს პროექტის და დროის მართვის ძირითად ასპექტებს. რადგან დროის მართვა პროექტის მიმდინარეობისას ყველაზე მნიშვნელოვანი კომპონენტია.

  • კადრების გადამზადება HSSE ტრენინგისთვის საჭირო ნიუანსების გაცნობა