კორუფციის რისკები და ანტიკორუფციული ღონისძიებები

კორუფციის რისკები და ანტიკორუფციული ღონისძიებები

 

ტრენერის შესახებ: ამირან მაკარაძე  - იურისტი მრავალწლიანი პროფესიული გამოცდილებით, ადვოკატი სამოქალაქო და ადმინისტრაციული სამართლის სპეციალიზაცით. საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის წევრი და იურიდიული ფირმების ასოციაციის გამგეობის წევრი. საქართველოში ერთ-ერთი წამყვანი იურიდიული ფირმა „ბეგიაშვილი და კომპანიის“ და   ჰოლდინგური კომპანია „ინვეტ ჯგუფის“ იურისტი. ქართულ ამერიკული უნივერსიტეტი (GAU) ტრენერი და საქართველოს ბიზნესის აკადემიის მოწვეული ლექტორი. თბილისის ივანე ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის, იურიდიული ფაკულტეტის დოქტორანტი (PhD), ოსლოს უნივერსიტეტის (ნორვეგია) საერთაშორისო სავაჭრო, ბიზნეს და საინვესტიციო სამართლის მაგისტრი (LLM).

 

კურსის შინაარსი:

 • კორუფცია და მისი პრევენციის ეფექტური მექანიზმები;
 • ინტერესთა შეუთავსებლობა და კორუფცია საჯარო სამსახურში;
 • საზოგადოებრივი ცნობიერების ამაღლება კორუფციასთან ბრძოლის მიზნით;
 • კორუფციასთან ბრძოლის სტრატეგიული პრიორიტეტები;
 • კორუფციული რისკები საჯარო მმართველობის სექტორში;
 • ანტიკორუფციული სისტემა საქართველოში;
 • საქართველოს ეროვნული ანტიკორუფციული სტრატეგია და სამოქმედო გეგმა;
 • გამჭვირვალობის უზრუნველყოფა და კორუფციული რისკების შემცირება სახელმწიფო შესწყიდვებში;
 • კორუფციის პრევენცია საზოგადოებრივი წესრიგის და მართლმსაჯულების სისტემაში;
 • საჯარო ფინანსების მართვის ეფექტური კონტროლი და მონიტორინგი;
 • კორუფციული რისკების შემცირება მარეგულირებელ ორგანოებში;
 • საჯარო ინფორმციაზე ხელმისაწდომობა და მოქალაქეთა ჩართულობა;
 • სამოხელეო დანაშაული და პასუხისმგებლობა;
 • კორუფციასთან ბრძოლის საერთაშორისო პრაქტიკა;
 • საერთაშორისო ფინანსური ინსტიტუტების ანტიკორუფციული რეკომენდაციები;
 • კორუფციის აღქმის ინდექსი და გლობალური კორუფციის ბარომეტრი;

 

ხანგრძლივობა: 2 დღე 10 საათი 

 

გამოყენებული სწავლების მეთოდები:  თეორიული მასალა, როლური თამაშები, ქეისები, სიტუაციური ანალიზები, ჯგუფური სავარჯიშოები, დისკუსია.

 

 

საერთაშორისო ურთიერთობების ცენტრი

2 30 86 61; მობ. 577 64 34 98

ქ. თბილისი, დ. გამრეკელის ქ. #8

www.irc.com.ge

duration
ხანგრძლივობა
2 დღე
institution
დაწესებულება
level
ხარისხი
ენა
ქართული
places
თავისუფალი ადგილი
0
ფასი 175.00 USD
რეგისტრაცია

გააზიარეთ

გადახდა