ტრენინგები

  • ტურიზმის სფეროში მომუშავე ადამიანმა კარგად იცის თუ რამდენი გაუთვალისწინებელი მოულოდნელობა შეიძლება გადახდეს  თავს ტურისტების ჯგუფს. რა უნდა იცოდეს ტურ-ოპერატორმა, გიდმა, გამყოლმა, ტურისტული კომპანიის მფლობელმა და უბრალოდ ნებისმიერმა ტურისტმა?!

  • კადრების გადამზადება HSSE ტრენინგისთვის საჭირო ნიუანსების გაცნობა

  • დრო ერთ-ერთი ყველაზე ძვირფასი რესურსია, რომელსაც ორგანიზაციის თანამშრომელი განკარგავს. ყოველთვის შესაძლებელია მისია უფრო ეფექტური გადანაწილება. ტრენინგის მიზანია მსმენელი მინიმალურ დროში დაეუფლოს პროექტის და დროის მართვის ძირითად ასპექტებს. რადგან დროის მართვა პროექტის მიმდინარეობისას ყველაზე მნიშვნელოვანი კომპონენტია.

  • თუ გსურთ თქვენი კომპანია და ბიზნესი გახდეს მეტად წარმატებული უნდა შეისწავლოთ გაყიდვების და ეფექტური მომსახურების სტრატეგია. ნებისმიერი ბიზნესის წარმატება მის სწორად დაგეგმილ მარკეტინგულ კამპანიაშია. მხოლოდ IRC ენების და ტრენინგების აკადემიაში გეძლევათ საშუალება გაიაროთ

  • საქმიანი გარიგება თუ შეთანხმება წარმატებული მოლაპარაკების შედეგია.თუ გსურთ გაეცნოთ მოლაპარაკების წარმოების ეფექტურ მეთოდებს, აიმაღლოთ თავდაჯერებულობა და შესძლოთ დაარწმუნოთ თანამოსაუბრეები,  დაესწარით ტრენინგს

  • პიროვნება რომელიც ფლობს კონფლიქტის განმუხტვის ტაქტიკას და პოულობს დავის მოგვარების ალტერნატიულ გზას, ყველა კომპანიისთვის საჭირო კადრია. მას ვისაც სურს დაეუფლოს მოლაპარაკების უნარებს და შრომითი ურთიერთობების რეგულირებას მედიაციის მეშვეობით, ვიწვევთ გიორგი ჩალაძის ტრენინგზე

  • კურსის მიზანია მარკეტინგის და გაყიდვების სფეროში უკვე არსებული კადრის გადამზადება და კვალიფიკაციის ამაღლება. თანამედროვე ცხოვრებაში ეს სფეროები  მეტად დინამიური და განვითარებადი გახდა. შესაბამისად არსებულ კადრს მუდმივად სჭირდება ცოდნის გაღრმავება და ახალი გამოცდილების მიღება