საჯარო გამოსვლები და დარწმუნების ხელოვნება - რეგისტრაცია