პროექტის და დროის მართვა

პროექტის და დროის მართვა

დრო ერთ-ერთი ყველაზე ძვირფასი რესურსია, რომელსაც ორგანიზაციის თანამშრომელი განკარგავს. ყოველთვის შესაძლებელია მისია უფრო ეფექტური გადანაწილება. ტრენინგის მიზანია მსმენელი მინიმალურ დროში დაეუფლოს პროექტის და დროის მართვის ძირითად ასპექტებს. რადგან დროის მართვა პროექტის მიმდინარეობისას ყველაზე მნიშვნელოვანი კომპონენტია.

კურსის თემატიკა:

  • პროექტის მენეჯმენტის ძირითად საფეხურები
  • პრობლემების ხე & სთეიქჰოლდერების მატრიცა & SWOT ანალიზი
  • პროექტის განხორციელების
  • გეგმა ბიუჯეტინგი & რესურსების ანალიზი
  • დროის ეფექტური მართვა და გადანაწილება

ენინგის ფორმატი: შემთხვევის ანალიზი (Case study), ქმედებაზე ორიენტირებული სწავლება - თეორიული მასალის პრაქტიკული ინტერპრეტაცია, workshop-ი ინტერაქტიული მეთოდების გამოყენება, როლური თამაშები.

ყოველ მსმენელს გადაეცემა ორენოვანი სერტიფიკატი, ჰენდაუთი, დამატებითი ინფორმაცია საჭირო ლიტერატურაზე.

ხანგრძლივობა: კურსის საშუალო ხანგრძლივობა 12 საათია; ტრენინგის ხანგრძლივობა დამოკიდებულია დამკვეთი ორგანიზაციის მოთხოვნებზე.

 

IRC Language &Training Academy
ტელ: 2 30 86 61; მობ. 577 64 34 98
მის: ქ. თბილისი, დ. გამრეკელის ქ. #8
ელ. ფოსტა: irc@irc.com.ge
www.irc.com.ge

ტრენერი

თეა ტურაშვილი

თეა ტურაშვილი

სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგეტოში პროექტების და ინოვაციების მენტორი მენეჯერია. მის ფუნქცია-მოვალეობებში, პროექტების მართვასთან ერთად  შედის ჩართულ მხარეებთან ეფექტური კომუნიკაციის დამყარება და ტრენინგების ჩატარება. ის ასევე ეწევა  ტრენინგ საქმიანობას საქართველოს ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების სააგენტოში Skill Up-ის პროგრამის ფარგლებში, ასევე ახალგაზრდული ინოვაციების ცენტრში -T-lab და ა.შ

date
დასაწყისი
2016.09.01
duration
ხანგრძლივობა
12 დღე
institution
დაწესებულება
level
ხარისხი
ენა
ქართული
places
თავისუფალი ადგილი
0
რეგისტრაცია

გააზიარეთ

გადახდა

მსგავსი