ტრენინგები

  • ტურიზმის სფეროში მომუშავე ადამიანმა კარგად იცის თუ რამდენი გაუთვალისწინებელი მოულოდნელობა შეიძლება გადახდეს  თავს ტურისტების ჯგუფს. რა უნდა იცოდეს ტურ-ოპერატორმა, გიდმა, გამყოლმა, ტურისტული კომპანიის მფლობელმა და უბრალოდ ნებისმიერმა ტურისტმა?!

  • კადრების გადამზადება HSSE ტრენინგისთვის საჭირო ნიუანსების გაცნობა